Wat is de Wmo? De Wmo is een wet die gemeenten verantwoordelijk maakt voor maatschappelijke ondersteuning. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • sociaal cultureel werk, zoals buurthuizen en subsidies aan verenigingen
    maatschappelijke opvang
  • ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
  • hulp aan mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven, zoals een aanpassing aan een woning, een rolstoel, of hulp in de huishouding.

Wat is het doel van de Wmo Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is: 'meedoen'.
Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom gaan gemeenten zorgen voor voorzieningen voor iedereen die dat nodig heeft. Soms lukt het mensen niet om mee te doen zonder extra hulp. Gelukkig zijn er veel mensen die vrijwillig hulp bieden. Onze gemeente gaat die mensen ondersteunen. En als er professionele hulp nodig is, kan de gemeente dit regelen.
Hoe bereikt U de gemeente over de WMO? De gemeente heeft een zorgloket ingericht waar speciaal opgeleide ambtenaren U te woord staan.
Het loket treft u aan in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2  in Heeze. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.30 uur.
U kunt ook een afspraak maken, Het zorgloket is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 040-224 1455. 

Verordening Wmo in Heeze-Leende Gemeentelijke informatie over de Wmo vindt u op de website van de gemeente

Veelgestelde vragen over de Wmo. Ook op de website van Zorgwijzer vindt u meer informatie