55+Actief


Project 55+Actief
Het project 55+Actief heeft als doel de senioren in Heeze-Leende zo lang mogelijk midden in de maatschappij te laten staan en mondig en zelfredzaam te laten zijn. SeniorenBelangen ziet vrijwilligerswerk, in welke vorm dan ook, als een middel om dit doel te bereiken. Door als 55-plusser tijd en energie te steken in vrijwilligerswerk breidt men kennis en vaardigheden uit, is men onder de mensen en bouwt tegelijkertijd een netwerk op. Zowel de kennis en vaardigheden als het sociale netwerk dragen bij aan zelfredzaamheid van senioren. Daarnaast blijkt vrijwilligerswerk veel voldoening te geven als zinvolle invulling van het leven na vut of pensioen.

Onvermoede talenten krijgen de ruimte
Met vrijwilligerswerk kunnen 55-plussers kiezen welke type werk hen ligt en zelf de mate van hun inzet bepalen. Misschien wil men eens iets heel anders gaan doen dan in voorgaande werkzame jaren, waar het brood op de plank ook een rol speelde. Onvermoede talenten kunnen worden ontwikkeld in een nieuwe levensfase waar men zelf grip heeft op de invulling van de eigen tijd.

Aftrap op 12 oktober 2011
SeniorenBelangen is heel blij met de financiële ondersteuning zowel het Oranje Fonds als het Skanfonds. Deze steun geeft een extra impuls aan de op stapel staande activiteiten. In het jaar van de vrijwilliger 2011 gaat SeniorenBelangen op 12 oktober met een vrijwilligersmarkt officieel van start met het project.

Afronding project 55+Actief

Per 1 juni 2014 is het pr0ject 55+Actief afgerond. Verslaglegging aan de sponsoren heeft plaatsgevonden. Er zijn vele activiteiten georganiseerd in het kader van 'senioren midden in de maatschappij'. Er zijn handvatten aangereikt om mondigheid en zelfredzaamheid te verbeteren, het belang van een sociaal netwerk kwam in die zin telkenmale voor het voetlicht. 

 

skfc-rgbweb

 alt alt      alt

 

 

^^ naar boven

 


Najaarssymposium 11 oktober 2013 : "Samen Sterk"

 

Grote belangstelling voor symposium ‘Samen Sterk’

Ruim honderd senioren kwamen op vrijdagmiddag 11 oktober naar dorpshuis Valentijn waar SeniorenBelangen  het symposium georganiseerd had. Zij waren benieuwd naar de ontwikkelingen die op hen af komen op het terrein van zorg.

Voor de pauze werd een drietal lezingen gegeven. Gabie Conradi van Zorgbelang gaf aan wat de landelijke ontwikkelingen zijn. Robert Tops van Paladijn legde uit wat Paladijn voor de mensen kan betekenen. Burgemeester Verhoeven benadrukte vooral het woord ‘samen’. De gemeente krijgt  veel taken in de nieuwe wet- en regelgeving. Zij kunnen die alleen goed uitvoeren door met de inwoners in gesprek te gaan en samen te zoeken naar oplossingen. Anne Rademakers lichtte de nieuwe benaderingswijze van de gemeente toe.

Vervolgens konden de deelnemers kiezen uit vier workshop die aansloten bij de thema’s van lezingen. In deze workshops werd nog eens heel praktisch ingegaan op de nieuwe gang van zaken rondom de Wmo en de zorg. Er was ruim gelegenheid voor vragen en discussie.

Na afloop was er een hapje en een drankje en kon iedereen nog even napraten.

Na afloop was er een hapje en een drankje en kon iedereen nog even napraten.

Klik hier voor de presentatie van Zorgbelang.

Klik hier voor de presentatie van de Gemeente.

Klik hier voor de presentatie van Paladijn.

 ^^ naar boven


Hobbymarkt voor senioren

 

Vrijdag 22 maart organiseerde SeniorenBelangen een hobbymarkt in ‘t Perron in Heeze.

Ruim 100 mensen kwamen die middag binnenwandelen om te zien of er iets van hun gading bij was.

Van schilderen tot postzegels verzamelen, van quilten tot genealogie, van alles was er te zien. De koersbalvereniging liet zien wat de uitdaging was om met een bal te gooien die niet helemaal rond is. De volksdansvereniging Maroesjka gaf een demonstratie, iedereen kon meedoen.

 

Het werd een gezellige middag waar men onder het genot van een kop koffie kon bijpraten met bekenden die men tegenkwam en waar men een praatje kon maken om ervaringen uit te wisselen over de hobby.

 

De hobbymarkt was een van de vele activiteiten die SeniorenBelangen organiseert onder het motto van het project 55+Actief: ‘al ben je met pensioen, dan kun je nog heel veel doen’.

voor een foto impressie klik hier

^^ naar boven


 

 

Hoe kijken bekende mensen uit Heeze-Leende aan tegen ouder worden.

In 2013 komen verschillende mensen aan het woord die hun visie geven over het leven na vut of pensioen.

 

- Annemie van Asten: Als je wilt, kan er veel

- Jos Hendriksen: Werken aan leefbaarheid

- Piet Kuppens: Een steentje bijdragen geeft voldoening

- Marion Baden: Wat je doet, moet je goed doen

- Ria Odijk: Ik ben geen type om achter de geraniums te zitten

- Iris van Koetsveld: Ontwikkel jezelf en help anderen

- Harry Roumen: Ga niet stil zitten

- Pastoor van Meijl: Hart hebben voor de medemens, daar draait het om

- Wim Schilders: De wekker gewoon op half acht en om negen uur aan de slag

Henk Bosman, oud burgemeester van Heeze: Het leven na het pensioen is een ander leven, even rijk, even mooi

 

^^ naar boven


 

Najaarssymposium 24 oktober 2012

Ruim honderd senioren kwamen op woensdagmiddag 24 oktober naar dorpshuis Valentijn waar SeniorenBelangen het symposium georganiseerd had. Zij waren benieuwd naar de handvatten die de lezingen en workshops zouden bieden om zelf de regie op het eigen leven te houden.

- Maaike Mol van Zorgbelang Brabant benadrukte hoe dringend het is om vroegtijdig na te denken hoe je je leven wilt inrichten als je ouder wordt.

- Rian Tichelaar van Sportservice Noord-Brabant vertelde over het nut van verstandig bewegen, rekening houdend met je mogelijkheden proberen soepel te blijven.

- Wim van Laarhoven lichtte de verschillende aspecten toe van social media: iets waar we allemaal mee te maken krijgen als we willen blijven meedraaien in de maatschappij.

 

Voor de workshop facebook bleek een massale belangstelling. In de workshop van Zorgcomfort De Kempen kwamen veel producten voorbij die het gemak en comfort in huis kunnen verhogen. In de proefles tai chi kon iedereen ervaren hoe men spieren en gewrichten op een plezierige manier soepel kan houden zonder risico op overbelasting of blessures.

Na afloop was er een hapje en een drankje en kon iedereen nog informatie mee naar huis nemen.

Meer informatie over vervolgmogelijkheden van facebook en tai chi: klik hier

 

^^naar boven 


Een cyclus van drie voorjaarslezingen: 55+: tijd voor talenten en idealen
In het voorjaar van 2012 organiseert SeniorenBelangen/55+Actief drie lezingen, telkens op de laatste dinsdag van de maand. De lezingen hebben als centraal thema dat senioren actief blijven. Senioren dragen daarmee zelf bij aan hun gezondheid en een zinvol leven en het risico op eenzaamheid wordt beperkt.

De lezingen zijn gratis, na afloop krijgt u een drankje aangeboden en kunt u nog wat napraten.

Dinsdag 28 februari om 15.00 uur,

“Talent aan Zet” door Irene van Donselaar
Ieder mens, jong en oud, vindt wel íets leuk om te doen. Een plezierig en zinvol leven hangt dikwijls af van de mogelijkheid om talenten/kwaliteiten in te zetten en deze te delen. Uitgangspunten van ‘Talent aan Zet’ zijn:
- Een positieve benadering: uitgaan van wat je (nog) kunt.
- Iets wat je graag doet, daar ben je meestal ook goed in.
- Talenten heb je niet alleen voor jezelf, ook voor een ander.

Dinsdag 27 maart om 15.00 uur

"Jong van geest” door Jan Auke Walburg
Jan Auke Walburg ontkracht vanuit de wetenschap zo goed als alle mythes over het ouder worden. Hij roept senioren op om op de drempel van een nieuwe levensfase de oude idealen uit hun jeugd weer op te pakken. Hij laat zien dat het wel degelijk mogelijk is om op latere leeftijd een zinvol, productief en bevredigend leven op te bouwen.

Dinsdag 24 april om 15.00 uur

“Gelukkig ouder worden” door Wim van Kreij
Wim van Kreij draagt een groot aantal praktische ideeën en tips aan om op een prettige manier ouder te worden. Hij heeft het welzijn van senioren in acht facetten verdeeld en gaat bijvoorbeeld in op gezondheidsaspecten; het omgaan met eenzaamheid en het stimuleren van de geest.

De lezingen vinden plaats in dorpshuis Valentijn, Valentijn 3, Sterksel. U kunt zich voor een, twee of alle drie de lezingen inschrijven.
U kunt zich aanmelden per e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. , vermeldt u dan de gewenste data, uw naam en telefoonnummer.U kunt ook per telefoon aanmelden: tel. 06-298 22 119.

Alle 55-plussers van Heeze-Leende-Sterksel zijn van harte welkom.   


^^ naar boven


Oriëntatiebijeenkomst

Op 2 november 2011 is de eerste oriëntatiebijeenkomst geweest. Deze bijeenkomst vond plaats van 9.30-11.30 uur in 't Perron, Schoolstraat 48 in Heeze. Op 8 mei 2012 is de eerstvolgende oriëntatiebijeenkomst. 
Tijdens deze bijeenkomst kunt u ontdekken welk type vrijwilligerswerk bij u past. Aan de hand van voorbeelden gaat u met elkaar en met de begeleiders in gesprek. Al pratende kristalliseert zich uit waar uw voorkeuren naar uitgaan. U treft hierbij ook de test “Wat past bij u” aan , de test invullen kost u een kwartier. Aan het eind kunt u dan zien welk menstype u vooral bent, en welk soort activiteiten daarbij passen. Ook kunt u ontdekken in welk type organisatie u zich het best thuis voelt. Er staat uitleg in de test, en met de uitkomsten van de test wordt ook aan de slag gegaan in de oriëntatiebijeenkomst.
Alle senioren van Heeze-Leende zijn van harte welkom, deelname is gratis

Het project 55+Actief kan wirden uitgevoerd met de financiële steun van het Oranjefonds, het Skanfonds en het VSBfonds en in samenwerking met Steunpunt Vrijwilligers van Paladijn.

 

logo_oranjefonds skfc-rgbweb steunpunt_vrijwilligers_logokl beeldmerkvsbfondsrgbkl

 

^^ naar boven


Het jaar 2011 is het jaar van de vrijwilliger
SeniorenBelangen wil graag diverse vormen van vrijwilligerswerk voor het voetlicht brengen en zo andere senioren enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk. Elke maand komt een senior-vrijwilliger aan het woord om te vertellen waar hij of zij actief in is.

Deze interviews vinden plaats in het kader van het project 55+Actief van SeniorenBelangen.
Zoals uit veel interviews blijkt, geeft vrijwilligerswerk veel voldoening.

Het project 55+Actief kan wirden uitgevoerd met de financiële steun van het Oranjefonds, het Skanfonds en het VSBfonds en in samenwerking met Steunpunt Vrijwilligers van Paladijn.

 

januari José Brants: "Een luisterend oor is belangrijk"
februari Gery van Asten, Frans Rutten en Piet van Weert: "Vrijwilligers zijn de kracht van
de Lindse Blaos"
maart Joke Maan: "Het is heel belangrijk dat je aanvoelt wat de ander nodig heeft"
april Leny van Lierop: “We moeten het samen doen, voor elkaar en met elkaar”
mei Gusta de Beer: "Saamhorigheid is belangrijk"
juni Jan Waterschoot: De Brabantse Dag: "het is genieten als het zover is"
juli Ank Eichhorn: "We kunnen niet zonder elkaar"
augustus Tonny van Hout: "Als de gasten genieten, dan is het goed"
september Truus van de Rijt: "Het leukste is het contact met de mensen"
oktober Janus Snoeijen: "Voetbal is mijn passie, daar doe ik alles voor"
november Ingrid Teurlings: "Werken in de Wereldwinkel geeft mij energie"
december Piet Krijnen: "Je geeft, maar krijgt nog meer"

 

^^ naar boven