Hoe kunt u zelf bijdragen aan een goede gezondheid
Hieronder vindt u een aantal tips waar u zelf op kunt letten als u aandacht wilt besteden aan uw gezondheid. De onderwerpen zijn alfabetisch gerangschikt.

Bewegen is heel belangrijk, ‘rust roest’. Bewegen verkleint de kans op hart- en vaatziekten, vertraagt botontkalking en heeft een gunstige invloed op ouderdoms-suikerziekte. In Heeze-Leende kunt u bijvoorbeeld terecht bij gymclub 55+, dansclub senioren Maroesjka, dansclub Levoda in Leende, meer bewegen voor ouderen via Paladijn. Adressen en telefoonnummers vindt u in de gemeentegids.

Botontkalking: om botontkalking te voorkomen is het van belang dat u goed gevarieerde voeding met voldoende calcium binnenkrijgt, voldoende lichaamsbeweging krijgt en regelmatig buiten in de zon bent. 

Brandwonden: bij ongelukjes in huis:

 • minstens 10 minuten koelen met zacht stromend water
 • geen kleding verwijderen die vastzit op de wond
 • niets op de wond smeren
 • de wond losjes steriel afdekken


Diabetes (suikerziekte) is herkenbaar aan:

 • gebrek aan eetlust
 • juist wel veel dorst en veel plassen
 • onverklaarbare vermoeidheid en/of pijn in de benen
 • oogklachten, slecht zien, rode ogen.

Sommige mensen hebben een verhoogd risico op diabetes en moeten dus extra alert zijn op deze verschijnselen.
Het betreft mensen:

 • boven de 40 en met overgewicht, vooral rond de buik
 • met hoge bloeddruk
 • met suikerziekte in de familie
 • vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad


Hart en vaatziekten komen sneller voor als twee of meer van de volgende risicofactoren aan de orde zijn:

 • verhoogde bloeddruk
 • suikerziekte
 • overgewicht
 • roken
 • verhoogd cholesterol.

In overleg met uw huisarts kunt u zelf pogen te werken aan verkleining van één van deze risico’s. 

Roken, stoppen met roken kan:

 • op eigen wilskracht/doorzettingsvermogen
 • via een cursus
 • via de huisarts met een medicijn.

Uw huisarts kan u verder verwijzen. De GGD organiseert cursussen: zie ook

Slaap- en kalmeringsmiddelen geven de nodige bijwerkingen, die kunnen zijn:

 • onverschilligheid
 • concentratievermogen loopt terug
 • hoofdpijn
 • vermoeidheid
 • katterigheid
 • duizeligheid
 • somberheid.

Slapen kunt u leren, in een cursus krijgt u ontspanningsoefeningen, tips voor een dagritme, en leert u anders denken. 

 

Medicijn gebruik

Meer informatie hierover vindt op de website van de GGD

 

Voeding:
het is belangrijk om afwisselend en matig te eten, om met regelmaat, langzaam en met aandacht te eten.
Veel groente en fruit, zuinig met vet. Lees etiketten op voedingsmiddelen en let op verborgen vetten in bijvoorbeeld koekjes en zoutjes.
Voorzichtig zijn met frisdranken waar weinig of geen suikers in zitten.
Daaraan zijn vaak zoetstoffen toegevoegd. Bovendien zorgt deze frisdrank minder voor een verzadigd gevoel zodat u vlugger weer naar hapjes zult grijpen. Van dergelijke frisdrank zou u maximaal 2 glazen per dag mogen drinken. Zie de GGD website over eten en bewegen: GGD eten en bewegen

Lees meer over alcoholgebruik: GGD info over alcohol
naar boven

 


 

Bij welke organisaties kunt u terecht voor informatie, ondersteuning en regelingen
 

Centraal Indicatie Orgaan CIZ: Besluit over de mate van zorg die nodig is en geeft daarvoor een indicatie af. http://www.ciz.nl/

Maatschappelijk werk, http://www.lumensindebuurt.nl/zij bieden ondersteuning bij:

 • verwerken van verlies
 • vragen aangaande de zin van het leven
 • onzekerheid
 • eenzaamheid
 • leren leven met een ziekte

Mantelzorg: voor achtergrondinformatie kunt u terecht op de website van de Paladijn

Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van zorg aan iemand anders om de mantelzorger even vrijaf te geven. U kunt daarvoor terecht bij de dagopvang en logeeropvang in Marishof, Leenderhof en het Nicasiushuis.
 

MEE: MEE is een organisatie die u kan helpen met uw vragen als u de weg kwijt bent in het woud van regelingen en instanties. MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en instanties. Iedereen met een handicap, beperking of chronische ziekte kan er terecht. Het is gevestigd in Eindhoven, tel. 040-214 0404 Website

Persoonsgebonden budget (PGB): Als u van de gemeente een PGB toegekend heeft gekregen, dan schakelt u met deze financiële regeling de zorg en hulp in die u nodig heeft. U ontvangt hiervoor een vooraf vastgesteld bedrag op basis van uw behoefte aan zorg. U bent dus vrij in de keuze wie u verzorgt of verpleegt. Ook bepaalt u zelf wanneer deze ondersteuning wordt geboden. meer info op hun website

Thuiszorgwinkel Kastelenplein Eindhoven, zij bieden tijdelijke hulpmiddelen zoals bv. een rolstoel. http://www.thuiszorgwinkel.nl/
De zorgwinkel is iets anders: zie bij zorgwinkel

Viedome: is een systeem waarmee mensen hulp kunnen inroepen én waarbij camera’s beeldcontact kunnen leggen. Er vindt een experiment plaats in de aanleunwoningen van het Nicasiushuis. Zie ook http://www.viedome.nl/

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning: gemeente

Zorgaanbieder: zorginstellingen en beroepsbeoefenaren die de zorg verlenen.
In gemeente:
Zuidzorg: http://www.zuidzorg.nl
Savant: http://www.savant-zorg.nl/

Zorgkantoor: De uitvoering van de AWBZ is sinds 1998 in handen van de zorgkantoren. De zorgkantoren zijn door de gezamenlijke zorgverzekeraars in het leven geroepen. Zorgkantoren zijn zelfstandig werkende kantoren - nauw gelieerd aan de zorgverzekeraar ter plekke - die zorgvraag en zorgaanbod in een specifieke regio zo goed mogelijk op elkaar trachten af te stemmen. Zie ook de site van zorgverzekeraars

Zorgverzekering: Sinds 1 januari 2006 heeft Nederland een nieuw verzekeringsstelsel voor ziektekosten. Niemand is meer particulier verzekerd of bij het ziekenfonds. Alle inwoners van Nederland zijn verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Verzekeraars zijn op hun beurt verplicht om iedereen die zich voor de basisverzekering aanmeldt, te accepteren. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie. De zorgverzekering wordt door zorgverzekeraars vaak 'basisverzekering' genoemd. De overheid stelt het verzekerde pakket van de basisverzekering vast. De dekking komt grotendeels overeen met het vroegere ziekenfondspakket. Voor behandelingen die buiten de zorgverzekering vallen, kunnen mensen zich aanvullend verzekeren. Dat is niet verplicht. 

Zorgwinkel is te vinden in de hal van Leenderhof, zij geven antwoord op vragen m.b.t.: Verpleging, verzorging, tijdelijke opvang, dagbehandeling, thuiszorg, therapie. De zorgwinkel is iets anders dan de Thuiszorgwinkel: zie bij thuiszorgwinkel.
Waarvoor kunt u bij de gemeente terecht Bijzondere bijstand, deze uitkering is afhankelijk van het inkomen en betreft bijvoorbeeld:

 • bril of tandprothese,
 • eigen bijdrage thuiszorg
 • kleding (kosten hoger dan normaal) in verband met het dragen van prothesen, incontinentie, sterke vermagering of sterke gewichtstoename
 • maaltijdkosten “Tafeltje Dek Je” (min de kosten van een normale maaltijd)

 


 

De gemeente
Meer informatie op de site van de gemeente.

Hulpmiddelen gehandicapten en ouderen: meer informatie op de site van de gemeente

Gehandicaptenparkeerplaats: meer informatie op de site van de gemeente

Minimabijdrage: meer informatie op de site van de gemeente.

Bijzondere bijstand: meer informatie op de site van de gemeente

Ouderensubsidie: meer informatie op de site van de gemeente

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

naar boven