Hoe kunt u zelf actief blijven in de maatschappij

Contacten
In de gemeente Heeze-Leende zijn veel verenigingen en worden veel activiteiten georganiseerd waaraan u kunt meedoen. De adresgegevens vindt u in de gemeentegids : http://www.heezeleende.smartmap.nl/

In het gemeentehuis en in de bibliotheek vindt u vele folders.

Voorbeelden van verenigingen waarvan u lid kunt worden of activiteiten waaraan u kunt deelnemen:
 

 • de gilden St. Joris en St. Agatha in Heeze, St. Catharina en St. Barbara en St. Jan Baptist in Leende
 • de vriendenkringen van wagenbouwers van de Brabantse Dag in Heeze
 • de buurtverenigingen in Heeze, Leende en Sterksel
 • volksdansgroepen: Maroesjka in Heeze. Oud Fit in Sterksel en Levoda in Leende
 • ouderenkoor Levensvreugde
 • het Heezer fietsweekend jaarlijks in augustus
 • bijeenkomsten van de heemkundekring ‘De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten'
 • diverse activiteiten van de KBO

Een ontmoetingsplek op internet vindt u via http://www.50plusnet.nl/ . Het 50plusnet is opgericht door het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) en SeniorWeb. Omroep Max heeft een licentie van 50plusnet en stelt de site beschikbaar via http://www.maxmeetingpoint.nl/


 

Vervoer
Om mee te kunnen doen aan activiteiten kunt u gebruik maken van het openbaar vervoer.

Voor alle informatie over (openbaar) vervoer in Heeze-Leende, klik hier


Bij welke organisaties kunt u terecht voor informatie, ondersteuning en regelingen

Samen eten voor deelnemers van de maaltijddienst: het eetpunt

Speciaal voor de groep alleenstaanden zijn er eetpunten waar deelnemers van de maaltijddienst dagelijks (om 12.00 uur) met elkaar kunnen eten. De eetpunten zijn in 't Perron in Heeze en Leenderhof in Leende. Vrijwilligers zorgen voor een prettige restaurant-achtige omgeving en helpen bij het opdienen, gezelligheid staat centraal.
 

Samen eten  voor senioren in Valentijn en 't Perron
Eens per maand verzorgen vrijwilligers een vers gekookt drie-gangen menu in een aangename restaurantachtige omgeving. Een gezellige sfeer en bijpraten zijn belangrijke elementen. Voor de voorbereidingen is het noodzakelijk om een week te voren aan te melden. Voor informatie en aanmelding:
in Heeze:  Constance Jak tel. 040-2262168.
in Sterksel: Dirk Noordman tel. 040-2261715

Hulpdienst St. Maarten
De hulpdienst is een organisatie van vrijwilligers die hulp biedt van ondersteunende en praktische aard, meestal tijdelijk, aan iedereen in Heeze-Leende ongeacht leeftijd en levensovertuiging. De hulp is in principe kosteloos, eventuele onkosten worden vooraf besproken. Hulp kan zijn in de vorm van:

 • boodschappen doen/medicijnen halen
 • begeleiden naar ziekenhuis, arts, kerkhof
 • contactbezoek
 • mee winkelen of wandelen
 • formulieren invullen
 • Voor informatie bel telefoon: 040-2262134 of 2264050

Hulpdienst St. Maarten heeft ook een Klussendienst.
Zodra mensen ouder worden of alleen komen te staan of een handicap krijgen, komt er behoefte aan iemand, die af en toe eens een klus voor hem of haar doet.
Om wat voor klussen gaat het eigenlijk? Alle huis- tuin- en keukenklussen, waar normaal gesproken een commercieel bedrijf niet voor komt en klussen waarvoor u in uw eigen omgeving geen oplossing kunt vinden.
Zoals bijvoorbeeld:

 • lampen ophangen
 • uitgewaaide waakvlam aansteken
 • tegels vastleggen
 • lekkende kraan repareren
 • zware meubels verplaatsen
 • T.V. kanalen instellen
 • Knoppen uitleggen van nieuw aangekocht apparatuur
 • Accu's bijvullen van driewielers en "boosters"
 • en,met welke klus u ook zit, u mag altijd bellen.

Er geldt een eigen bijdrage van € 2,50 per half uur inclusief kleine materialen zoals schroeven, pluggen en spijkers. Verder betaalt u € 2,50 voor elk half uur meer tot een maximum van €10,= . Een klus mag niet langer dan 2 uur duren.

Voor aanmelding en informatie en ook om een klus te melden, kunt u terecht bij de heer Hans van Buuren tel. 06-31379101.

Hulpdienst St. Maarten organiseert koffieochtenden
O
p elke 1e en 3e vrijdag van de maand is een koffieochtend in de kantine van de korfbalvereniging aan de Ds. Kremerstraat 31. Naast gezellig koffiedrinken en met elkaar praten, kunnen er spellen gespeeld worden. Het 1e kopje koffie is gratis.

Heeft u vervoer nodig dan kunt u tegen geringe vergoeding gehaald en gebracht worden. Informatie: Ank Eichhorn tel. 06-46533160 of Mieke v.d. Groenendaal tel. 06-31377155

KBO
De Katholieke Bond van Ouderen, is een organisatie van senioren, die vanuit haar levensovertuiging tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten.  Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen. Voor meer informatie zie ook  http://www.kbo-brabant.nl

Cordaad Welzijn: Steunpunt Mantelzorg Heeze/Leende
Voor meer informatie zie http://www.cordaadwelzijn.nl 
Contactpersoon: Gonnie vd. Vorst,  06 51861354 (dinsdag, woensdag, donderdag, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Zonnebloem
De Zonnebloem organiseert dagtochten, aangepaste vakanties voor zieken en gehandicapten en natuurlijk ook bezoek aan huis. Doel is gezelschap en een goed gesprek.

Er zijn geen kosten verbonden aan een regelmatig bezoek van de Zonnebloem en u hoeft ook geen lid te zijn van de Zonnebloem om bezoek aan huis te kunnen krijgen. Het is niet de bedoeling dat de vrijwilligers van de Zonnebloem worden ingezet voor klusjes in huis of boodschappen.

Achtergrondinformatie: http://www.zonnebloem.nl/


 

Waarvoor kunt u bij de gemeente terecht

Bijzondere bijstand
Deze uitkering is afhankelijk van het inkomen en betreft bijvoorbeeld:

 • bril of tandprothese,
 • eigen bijdrage thuiszorg
 • kleding (kosten hoger dan normaal) in verband met het dragen van prothesen, incontinentie, sterke vermagering of sterke gewichtstoename
 • maaltijdkosten "Tafeltje Dek Je" (een bijdrage in de meerkosten)

Meer informatie op de site van de gemeente

Gehandicaptenparkeerplaats

Meer informatie op de site van de gemeente

Minimabijdrage
Meer informatie op de site van de gemeente

Ouderensubsidie
Meer informatie op de site van de gemeente

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

DigiD
In toenemende mate kunt u via internet zaken doen met overheidsinstellingen. Denk aan het aanvragen van een vergunning via de website van uw gemeente, of het inzenden van uw belastingaangifte via internet. Meestal wisselt u bij dergelijke diensten vertrouwelijke gegevens uit. Om ervoor te zorgen dat die gegevens alleen met u worden uitgewisseld, willen overheidsinstellingen zeker weten dat u ook echt bent wie u beweert te zijn. Anders gezegd: overheidsinstellingen willen uw identiteit kunnen vaststellen. Zo controleren overheidsinstellingen dat anderen niet namens u handelen.
Meer informatie: http://www.digid.nl