Op 3 februari 2016 behandelde de Tweede Kamer de wijziging van de Zorgverzekeringswet waarin het recht op een persoonsgebonden budget voor wijkverpleegkundige hulp wordt geregeld (Zvw-pgb). In 2015, voorafgaand aan deze wijziging, was dit recht  al onderdeel van afspraken tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en belangenvereniging Per Saldo. Dat bleken afspraken waarin onderscheid werd gemaakt tussen de rechten van ouderen en die van andere groepen zorgvragers. KBO-Brabant was het daar niet mee eens en trok – met succes – aan de bel.

In de aanloop naar grote veranderingen in de zorg maakten zorgverzekeraars in 2015 met het ministerie van VWS en belangenbehartigers afspraken over het toekennen van het Zwv-pgb. Het doel van die afspraken was dat mensen zelf wijkverpleegkundige hulp in konden kopen. Bij bestudering van die afspraken kwam KBO-Brabant tot de schokkende ontdekking dat zorgverzekeraars  een pgb  mogen weigeren als sprake is van functiebeperkingen veroorzaakt door ‘normale verouderingsprocessen’. In de polissen 2015 namen de zorgverzekeraars deze voorwaarden reeds op. KBO-Brabant vindt het onacceptabel dat ouderen niet dezelfde rechten hebben als andere verzekerden en sloeg alarm.

 

Uitwerking in de wet
In 2015 werd de wijziging van de Zorgverzekeringswet verder uitgewerkt. Een van de wijzigingen blijkt voordelig uit te vallen voor ouderen, want het hebben van functiebeperkingen die worden veroorzaakt door ‘normale verouderingsprocessen’ vervalt als reden om een verzekerde een Zvw-pgb te weigeren. Naar aanleiding van de oproep van KBO-Brabant is dus actie ondernomen. De staatssecretaris meldt dat deze uitzondering per 2016 al niet meer voorkomt in het modelreglement van de Zorgverzekeraars. Deze wijziging staat nu vast, op 3 februari a.s. werd de rest van de wijziging Zorgverzekeringswet plenair behandeld in de Tweede Kamer.

 

Nog steeds beperkingen pgb
Het vervallen van de uitzondering op ouderen is een stap in de goede richting. Toch is er nog een lange weg te gaan als het gaat om de uitvoering van een volwaardig Zvw-pgb. In de wet schuilen nog altijd meerdere uitsluitingsclausules, die een goed gebruik van het pgb in de weg staan. Deze clausules wekken de indruk dat zorgverzekeraars het liefst zo weinig mogelijk pgb’s toestaan. Ook belangenvereniging Per Saldo maakt zich grote zorgen en heeft een brief naar alle Tweede Kamerleden gestuurd met de oproep te stemmen voor een beter pgb in de Zvw.