Geslaagde themabijeenkomst op vrijdag 12 mei jl.

Gezellig Gezond Genieten “senioren en alcohol”

Een drankje op z’n tijd, daar is op zich niets mis mee. Het kan bijdragen aan verhoging van sfeer en gezelligheid. En dat is goed. Dus moeten we dat vooral ook zo willen houden.

Maar wat te doen als je bijvoorbeeld vanwege gezondheidsperikelen medicijnen moet gebruiken? Of dat je om reden van ouderdom of lichamelijke omstandigheden wat minder vast op de benen staat?

En wat te doen als je ook nog steeds verkeersdeelnemer bent. Hoe dan om te gaan met drank?

Over deze thema’s hield SeniorenBelangen een themabijeenkomst op vrijdagmiddag 12 mei jl. in dorpshuis Valentijn te Steksel.

 

Joop Spoorenberg, voorzitter SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel, sprak een openingswoord uit en heette de ca. 35 aanwezigen van harte welkom. Opkomst was niet helemaal op wat we gehoopt hadden, maar gezien het onderwerp, toch niet tegenvallend.

 

Mirjam van de Blij (GGD Brabant-Zuidoost) en Yvonne Ruhl van Novadic Kentron verzorgden middels een duo-presentatie een inleiding. Mirjam van de Blij stond stil bij alcohol in relatie tot de algemene gezondheid. Invloed van alcohol op lichaam en geest. Mogelijke effecten bij medicijngebruik en op relaties etc.

Yvonne Ruhl ging vanuit haar expertise als preventiewerker vooral ook in op; “alcoholgebruik en senioren; maak er een verantwoord gebruik van.” Hoe er verstandig mee om te gaan. Maar ook, wat te doen als er toch sprake is van risico op verslaving en/of afhankelijkheid.

 

Piet Thurlings, verkeersvoorlichter Veilig Verkeer Nederland, ging in op het thema alcohol en verkeer.

Onderstaand de hoofpunten/feiten/ uit de inleidingen:

Mirjam van de Blijalt Yvonne Ruhlalt

Piet ThurlingsaltJoop Spoorenbergalt

 

 

Bewustwording; alcoholgebruik sluipt er in
Geen betutteling of verbod op alcohol
Verstandig gebruik

 

Wat adviseert de Gezondheidsraad 55-plussers over alcoholgebruik?

Vrouwen maximaal 7 glazen en mannen maximaal 14 glazen per week. Het maakt niet uit of je dit in het weekend drinkt of verspreid over de week.

Drink niet meer dan één standaardglas alcohol per dag.

Drink tijdens een feest (boven de 18 jaar) niet meer dan 5 glazen per avond.

 

Wanneer is drinken risicovol?

Chronische ziekte: bijvoorbeeld diabetes

Medicijngebruik

Eenzaamheid

Alcohol en depressie

Depressie wordt verergerd door alcohol

Door alcoholgebruik kun je depressief worden

 

Slaap- en kalmeringstabletten en ouderen

Ontremming en geheugenproblemen komen vaak voor.

Vooral oudere gebruikers breken door de evenwichtsproblemen (een bijwerking) vaak hun heup.

Het risico op een valpartij neemt toe: met wel 44 tot 48%.

Elk jaar meer dan 100.000 vallers.

Bij zo’n 20.000 patiënten opname in het ziekenhuis.

In Combi-gebruik alcohol

Effecten onvoorspelbaar

Kan tot sufheid, tragere reacties, onscherp zien en roekeloosheid leiden

Benzodiazepines en alcohol zijn beide verdovende middelen en versterken elkaar (2+2=5)

Je voelt het effect minder goed aankomen, het is er ineens

Ophoping benzo’s omdat lever voorrang geeft aan afbraak alcohol

 

Algemene tips voor ouderen bij combinatiegebruik

Controleer wat in de bijsluiter staat over de combinatie met alcohol.

Raadpleeg bij twijfel de arts of apotheker.

Combineren is risico verhogend

Let goed op de signalen van je lichaam.

 

Drinkadvies ouderen

Minder drinken omdat:

Lever en nieren minder werken.

Lichamelijke weerstand minder is.

Ouderen hebben minder lichaamsvocht waardoor de alcoholconcentratie sneller omhoog gaat.

Ouderen hebben een groter risico op valincidenten.

Gebruiken vaker medicijnen door combinatie met alcohol versterkt of vermindert de werking.

 

Senioren en alcohol in het verkeer

Beginnende bestuurders (eerste vijf jaar rijbewijs) mogen niet meer dan 0,2 ‰  hebben als zij aan het verkeer deelnemen. Daarna is de grens 0,5 ‰.

Fietsers mogen niet onder invloed aan het verkeer deelnemen

 

Wat doet alcohol met je

Spraakzamer, verdoving, remmingen

Waarnemingsvermogen, tunnelvisie

Zichtherstel na verblinding

Dubbel / wazig zien

 

Verkeerwet

Gebruik alcohol in verkeer is een misdrijf

Weigering blaas- of bloedproef eveneens misdrijf

Vervolgprocedure

Lichte misdrijven handelt politie af

Geldboete en rijverbod

Invordering rijbewijs

Bloedafname

Botsen is blazen