Goede opkomst themamiddag "B12-tekort"

In een druk bezochte Themamiddag in dorpshuis ’t Perron te Heeze, georganiseerd door KBO Kring Heeze-Leende-Sterksel en Stichting SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel, werd op vrijdag 29 november 2019 aandacht besteed aan de gevolgen van Vitamine B 12-Tekort, ook wel genoemd “de vergeten ziekte”.

Ook werd tijdens deze voorlichtingsmiddag aandacht besteed aan het voorkomen van deze aandoening.

Deze middag werd bezocht door bijna 200 personen. Uiteraard was de organisatie zeer verheugd met deze hoge  opkomst.

Na een korte inleiding door Mirjam Lucassen, regiocoördinator van Stichting B-12 Tekort Zuidoost Brabant, werd gestart met de vertoning van de geromantiseerde documentaire “Sally Pacholok”.

In deze film werd met name ingegaan op de mogelijke gezondheidseffecten die zich als gevolg van een tekort aan deze vitamine in het lichaam kunnen voordoen. 

Na de pauze werd aan de hand van vragen uit het publiek verder ingegaan op zaken die

de aangereikte informatie allemaal opriep.

Gelet op de vele vragen die werden gesteld en de discussie die het losmaakte, maar ook aan de hand van de reacties na afloop, mag worden geconcludeerd dat het opnieuw een geslaagde Themamiddag is geweest.