Themamiddag op het gemeentehuis van Heeze-Leende succesvol verlopen

De raadzaal van het gemeentehuis van Heeze-Leende was woensdag 5 februari ’s middags tot de laatste plaats gevuld. Ruim 50 senioren waren afgekomen op de Themamiddag van Stichting SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel. Deze informatieve middag had als onderwerp “Wat doet de gemeente voor senioren (en wat niet)?” Dit programma werd in nauwe samenwerking met de gemeente Heeze-Leende gepresenteerd. 

Na een kort welkomstwoord door de voorzitter kreeg vervolgens burgemeester Verhoeven als gastheer de microfoon. Met een korte toelichting gaf hij het verdere verloop van deze middag aan. Ook meldde hij dat vanwege het overgrote aantal aanmeldingen voor deze bijeenkomst, er inmiddels besloten is om een tweede middag te houden. En die gaat plaatsvinden op woensdag 1 april aanstaande aanvang 14.00 uur. Ook dan in de raadzaal van het gemeentehuis van Heeze-Leende.

Vervolgens was het de beurt aan de beleidsambtenaren. Met hun presentatie en toelichting gingen zij uitgebreid in op “Huisvesting en WMO”. Deze onderwerpen waren bij aanmelding het meest gekozen. Ook de vragen uit de zaal werden door hen beantwoord.  

Na de pauze, waarin de gasten door de gemeente werden getrakteerd op koffie/thee met vlaai,

was het de beurt aan burgemeester Verhoeven. Hij vroeg een vijftal deelnemers, die door hem persoonlijk tijdens de pauze waren aangezocht, om plaats te nemen op de raadzetels. Een van hen, mevrouw van Bree, werd door burgemeester Verhoeven eerst  geïnstalleerd - en dus ook omhangen met de burgemeestersketting – tot zijn plaatsvervanger in dit “ Seniorencollege”. Aan de hand van stellingen die door burgemeester Verhoeven waren voorbereid en werden toegelicht, werd door dit gelegenheidscollege stevig gediscussieerd en besloten. Dat de genomen besluiten in het verdere vervolg van het debat nog voor de nodige hilariteit en geestige vragen uit het publiek zouden zorgen, bleek al snel. Want er moest wel dekking worden gevonden voor de kosten die alle eerder genomen publieksvriendelijke beslissingen met zich meebrachten. Dankzij haar kwaliteiten slaagde “ burgemeester” van Bree er toch in om ook deze raadsvergadering tot een goed einde te brengen.

Afsluitend nodigde burgemeester Verhoeven vervolgens alle aanwezigen uit om – zoals het op het gemeentehuis na raadsvergaderingen traditie is-  met elkaar een drankje te nemen en nog even na te praten.