Themamiddag “Woongemak voor nu en later”

Met ruim 120 personen was de grote zaal van Dorpshuis “t Perron” te Heeze op vrijdag 5 november jl.  goed bezet tijdens de Themamiddag van Stichting SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel. Ook deze keer in samenwerking met de gemeente Heeze-Leende tot stand gekomen. Zoals de naam van de bijeenkomst zelf al aangaf, stond de informatieve middag helemaal in het teken van “Woongemak voor nu en later”.

Na een kort openingswoord door de voorzitter nam als eerste spreker mevr. Hennie v.d. Kerkhof, beleidsambtenaar Sociale zaken en Welzijn van de gemeente Heeze-Leende het woord. In haar inleiding deelde zij mee dat de gemeente heeft besloten om nog een keer de aandacht te vragen voor de “Blijverslening” Daarmee wordt de mogelijkheid geschapen om tegen gunstige voorwaarden een beoogde woningaanpassing te financieren. Die moet er aan bijdragen dat inwoners van de gemeente langer thuis kunnen blijven wonen.

Ook lichtte zij de laatste stand van zaken met betrekking tot de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in de gemeente toe.

Vervolgens kreeg mevr. ir. Ineke Schimmelpenningh, architect te Nuenen het woord. In haar presentatie ging zij met nadruk in op de noodzaak om bij verbouwing of woningaanpassing  ten behoeve van ouderen/personen met een handicap uit te gaan van de juiste maatvoering en van het gebruik van geschikte, d.w.z. op de doelgroep aangepaste, materialen. Want alleen dan kan worden bereikt dat de vernieuwde ruimte ook echt geschikt en passend is voor de functie en voor de gebruiker die daarmee moet worden bediend. Met haar deskundige adviezen en praktische aanbevelingen wist zij de zaal te boeien.

Na de pauze was het beurt aan dhr. Arie Snoeijen. Als voormalig hovenier, plantenkweker en docent in het agrarisch onderwijs en bovenal ook dorpsgenoot, wist hij de aandacht van de zaal voor zijn betoog snel te pakken. Daarin werd met verve verteld over het grote belang van  een gezond bodemleven. Dat daarmee “goed tuinieren” juist begint. En dan vooral hoe hieraan bij regelmatig onderhoud van de tuin zelf op gemakkelijke wijze  bij te dragen. Zijn adviezen over het gebruik van de juiste bodembedekkers en aanbevelingen voor verdere aankleding van de groene omgeving, vielen blijkens de instemmende reacties uit de zaal, in meer dan goede aarde.

Tenslotte was er de bijdrage van dhr. Cris Kinders. Als vrijwilliger van de GGD Brabant Zuidoost slaagde hij er in om op aanstekelijke wijze het publiek mee te nemen in zijn presentatie. Daarbij stond de veiligheid in en om het huis centraal en hoe daar als senior goed en verantwoord mee om te gaan. En dat begint volgens Cris dan vooral bij jezelf steeds bewust zijn van die mogelijk risico’s. Daar oog voor hebben, zodat je die ook gemakkelijker zelf kunt voorkomen.

Na een slotkwartier waarin de resterende vragen uit het publiek aan bod kwamen en beantwoord werden door de inleiders, werd deze Themamiddag met een dankwoord aan allen voor ieders geleverde bijdrage aan alweer een geslaagde informatiemiddag van SeniorenBelangen Heeze, Leende-Sterksel door de voorzitter afgesloten.     

Onderstaand de presentatie van Ineke Schimmelpenningh, architect te Nuenen.

WMZZ Heeze Handout 2021
PDF – 920,4 KB 18 downloads