Geldzaken

 

Senioren en geld

65-plussers kunnen er vrij zeker van zijn dat hun inkomen de komende jaren nauwelijks zal stijgen. Daarnaast is er een reële kans dat onverwachte uitgaven zich zullen voordoen. Ouderdom komt met gebreken, en die gebreken kunnen geld kosten. Wellicht krijgt u binnenkort behoefte aan een tuinman of een hulp in de huishouding. Of een zitje onder de douche.
Veel senioren maken geen gebruik van allerlei regelingen waarmee zij hun inkomen kunnen verhogen. Dat is zonde. Deels komt dat omdat zij niet weten welke regelingen er allemaal zijn.

Op deze pagina willen wij een aantal regelingen de revue laten passeren

 

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten voor huurders van zelfstandige woningen.

Wie komen in aanmerking voor de regeling?
Huurders van een zelfstandige woning die in verhouding tot hun inkomen te veel huur betalen, kunnen veelal in aanmerking komen voor huurtoeslag. De huurtoeslag is afhankelijk van de rekenhuur, inkomen en vermogen, gezinsgrootte, medebewoners en leeftijd.

Hoe kunt u het aanvragen?
Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, kunt u dat aanvragen bij de Belastingdienst. Op de site www.toeslagen.nl kunt u het formulier om toeslag aan te vragen of te wijzigen downloaden.

 

Zorgtoeslag

Om de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden, is er de zorgtoeslag. Dit is een tegemoetkoming van de Belastingdienst.

Wie komen in aanmerking voor de regeling?
De hoogte van deze zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Wie een laag inkomen heeft, krijgt meer zorgtoeslag dan iemand met een hoger inkomen.

Hoe kunt u het aanvragen?
De zorgtoeslag krijgt u niet automatisch. U moet deze zelf aanvragen bij de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst. Wel krijgt u automatisch een aanvraagformulier van de Belastingdienst toegestuurd, als de Belastingdienst denkt dat u recht op de zorgtoeslag heeft.
Hebt u geen aanvraagformulier ontvangen, maar denkt u toch in aanmerking te komen, dan kunt een formulier aanvragen bij de belastingdienst via www.toeslagen.nl of via het gratis nummer 0800-0543.

 

Belastingaftrek 

Tegemoetkoming buitengewone uitgaven
Mensen met relatief hoge ziektekosten, zoals chronisch zieken, ouderen en gehandicapten kunnen in aanmerking komen voor de Tegemoetkomingsregeling Buitengewone Uitgaven (TBU). De regeling is bedoeld voor mensen die de belastingaftrek voor buitengewone uitgaven niet geheel konden verzilveren, omdat ze onvoldoende belasting betaalden. Het bedrag dat ze vroeger hierdoor misliepen, wordt uitgekeerd via de TBU.
De regeling wordt uitgevoerd door de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

De gemeente heeft een zorgloket ingericht waar u terecht kunt met uw vragen over vergoedingen in het kader van de Wmo.
Het loket treft u aan in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2  in Heeze.  Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.30 uur.
Meer informatie vindt u op de gemeentelijke website
 

Bijzondere Bijstand

Deze gemeentelijke uitkering is afhankelijk van het inkomen en betreft bijvoorbeeld: bril of tandprothese, eigen bijdrage thuiszorg, kleding (kosten hoger dan normaal) in verband met het dragen van prothesen, incontinentie, sterke vermagering of sterke gewichtstoename, maaltijdkosten "Tafeltje Dek Je" (min de kosten van een normale maaltijd).
Meer informatie vindt u op de site van de gemeente

 

Minimabijdrage

Als u een minimuminkomen krijgt, kunt u voor bepaalde kosten van de gemeente een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen. Voor (gedeeltelijke) vergoeding kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen: kosten voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen zoals televisie of koelkast, kosten voor culturele, sportieve of educatieve evenementen en kosten voor vervoer.
Meer informatie vindt u op de site van de gemeente

 

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Ieder huishouden betaalt aan de gemeente diverse belastingen zoals het rioolrecht en de reinigingsheffing.
Heeft u een laag inkomen en bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

Voorwaarden
Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen. Bij de toets van uw aanvraag om kwijtschelding worden wettelijke normbedragen gebruikt. Niet alle belastingen vallen onder de kwijtscheldingsregeling. De rioolrechten en de afvalstoffenheffing wel, maar bijvoorbeeld de hondenbelasting niet.

Gang van zaken
Nadat u de belastingaanslag heeft ontvangen, kunt u een kwijtscheldingsformulier aanvragen bij uw gemeente. Dien zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek om kwijtschelding in. Wacht u langer dan drie maanden, dan wordt hetgeen u daarvoor heeft betaald niet terugbetaald. Ook niet als u daadwerkelijk kwijtschelding krijgt.
Meer informatie vindt u op de site van de gemeente.