Op deze website vindt u informatie van en over Stichting SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel en de diverse activiteiten.Informerend Huisbezoek Heeze

Je bent of wordt binnenkort 80 jaar. Gefeliciteerd, een hele leeftijd!

Onze vrijwilligers praten je graag bij over voorzieningen die er voor je zijn en waar je gebruik van kunt maken. Denk aan zorg, welzijn, vervoer, ontspanning, wonen en financiën. Wat je ermee doet, is aan jou. Het is niet verplicht. Wil je hier gebruik van maken? Bel of mail gerust!

Neem contact op

Bel Marlon of Björn van Steunpunt Mantelzorg:
T. 040 226 55 97
E. steunpuntmantelzorghl@cordaadwelzijn.nl

We zijn er graag voor je!

Huisbezoek in Leende, Leenderstrijp en Sterksel

Woont u in Leende, Leenderstrijp of Sterksel dan kunt u terecht bij: 

Sterksel: Sterksel voor elkaar, met elkaar


Als je mantelzorger voor een familielid wilt worden, moet je wel hier rekening mee houden.

Naasten die zorgtaken verrichten voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangen moeten van de rechter volgens de geldende cao betaald worden. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Vijf vragen en antwoorden. (bron ED)

Mag je als mantelzorger dan ook betaald worden voor je inzet?

In Nederland geven ruim vijf miljoen mensen zorg aan naasten, meestal onbetaald. Maar wie door een beperking, langdurige ziekte of ouderdom zorg nodig heeft, kan een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen om die ‘informele’ hulp te betalen. Met dat pgb kunnen mensen ook kiezen voor zorg van een bedrijf of zzp’ers inhuren.

Wat zijn de voordelen van het inhuren van een partner, familielid of vrienden?

Sommige mensen hebben liever hulp van iemand die ze kennen, dan dat er een vreemde over de vloer komt en hen - bijvoorbeeld bij het wassen - dagelijks aanraakt. Zeker nu er in Nederland op allerlei plaatsen tekort is aan ervaren en geschoold personeel, kan informele zorg uitkomst bieden. Voor mantelzorgers biedt betaling de kans om minder te werken en meer te zorgen, zonder het risico dat ze in deze dure tijden niet meer rond komen.

Kan iedereen een pgb aanvragen?

Als eenmaal vaststaat dat iemand hulp nodig heeft en dus een zorgindicatie heeft, kan deze ‘gewoon’ zorg krijgen (zorg in natura) of een pgb aanvragen en de zorg zelf regelen. Mensen moeten - eventueel met hulp van anderen - zorgverleners zoeken, een hulpplan maken, vervanging regelen bij ziekte en mensen uitbetalen. Bij belangenvereniging Per Saldo kunnen mensen online testen of ze dit alles kunnen en willen.

Wat zijn de valkuilen?

Als je informele zorg biedt word je niet doorbetaald als je ziek wordt, bouw je geen pensioen op en heb je meestal geen recht op WW-uitkering als het pgb stopt. Dat laatste kan plotseling gebeuren, bijvoorbeeld als je naaste moet worden opgenomen in een instelling of overlijdt. Mensen moeten mogelijk ook belasting betalen, en de inkomsten kunnen gevolgen hebben voor toeslagen en een eventuele uitkering.

Waar kan je een pgb aanvragen?

De soort hulp - bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding, hulp bij douchen en aankleden en verpleging - bepaalt waar zorgindicatie en pgb moeten worden aangevraagd. Dat is complex, want er zijn in Nederland vier zorgwetten. De gemeente regelt het pgb voor zorg vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de zorgverzekeraar het pgb voor zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt en het zorgkantoor gaat over het pgb voor zorg die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt.


Wat als je te maken krijgt met de Wet Langdurige Zorg”

Themamiddag van St. SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel van vrijdag 14 april 2023

De Themamiddag “Wat als je te maken krijgt met de Wet Langdurige Zorg (WLZ)” , georganiseerd door Stichting SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel op vrijdag 14 april 2023 in ’t Perron te Heeze, was met 132 belangstellenden in de zaal een druk bezochte bijeenkomst.

Na een kort welkom door de dagvoorzitter was als eerste het woord aan de heer Theo van Hamond, financieel expert en woordvoerder van het WLZ-team van KBO Brabant.

Ondersteunt met een uitvoerige PowerPointpresentatie (in het menu onder het kopje "downloads" vindt u de tekst van de presentatie) wist hij met zijn bijdrage de aandacht van de zaal goed vast te houden. Het was bekend dat het deze keer een wat langer verhaal zou zijn. De presentatie duurde in totaal 80 minuten. Maar daarmee kon dan ook ruim aandacht worden besteed aan de financiële gevolgen, zodra door gebruik van WLZ-voorzieningen thuis of in een verpleeghuis de effecten van deze wet van toepassing zijn.

Na een korte pauze was het vervolgens de beurt aan mevr. Elly Aarts-van Schalen. Zij is mantelzorgmakelaar en woonachtig en werkzaam in Heeze-Leende en Sterksel.

Met haar inleiding en presentatie ging zij vooral in op de betekenis en de ondersteuning die deze functionaris kan bieden aan mantelzorgers en hun zorgbehoeftige medeburger(s).

Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden werd door haar geïllustreerd en onderbouwd dat het gebruik maken van een dergelijke functionaris veel kan bijdragen aan het bevorderen van rust en behoud van beter overzicht in een voor mantelzorgers en hun partner(-s) vaak stressvolle leven.

Aansluitend was er vervolgens alle gelegenheid voor het stellen van vragen aan de beide inleiders, waar goed gebruik van werd gemaakt.

Met een dankwoord van de dagvoorzitter aan de inleiders van deze middag en aan het publiek voor de diverse vragen werd deze Themamiddag rond kwart voor vijf afgesloten.

Gelet op de diverse ontvangen reacties na afloop van de bijeenkomst kan worden gesteld dat met de Themamiddag “Wat als je te maken krijgt met de WLZ” duidelijk in de behoefte aan passende informatie over dit onderwerp werd voorzien.            


Mantelzorgcafé in Heeze

Ontmoeting, Ontspanning, Ontplooiing

Op iedere 2e donderdag van de maand organiseren wij het Mantelzorgcafé. Je bent van harte welkom in de oneven maanden van 19.30 uur tot 21.00 uur en in de even maanden van 14.30 - 16.00 uur in de foyer van Dorpshuis 't Perron in Heeze.
Deelname aan het Mantelzorgcafé is gratis.
Tijdens het Mantelzorgcafé kun je op ontspannen wijze andere mantelzorgers ontmoeten die in een vergelijkbare situatie zitten, ervaringen en tips met elkaar delen en informatie vergaren over verschillende thema’s. We nodigen gastsprekers uit voor een gevarieerd programma. Dit programma delen wij in onze nieuwsbrief, via persberichten en Facebook.

Kom gerust binnenlopen, je hoeft je hiervoor niet aan of af te melden!

Voor vragen neem contact op met het Steunpunt Mantelzorg Heeze-Leende via 040- 226 55 97 of steunpuntmantelzorghl@cordaadwelzijn.nl


Informatiepunt Digitale Overheid

DigiD? Ik kan het nu zelf!

 Informatiepunt Digitale Overheid 

Heb je vragen over bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag, belasting, rijbewijs, (verkeers)boetes, pensioen en uitkering? Dan kan je voortaan tijdens openingstijden van de bibliotheek terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid. Daar helpen we je met het vinden van informatie op internet, de installatie van apps en verwijzen we je door naar de juiste instanties. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek, je bent altijd van harte welkom met al je vragen.


Bron: Movisie - interview 21 december 2020

De kracht van een kleine gemeente bij cliëntondersteuning

Korte lijntjes en een hoog ‘ons kent ons’ gehalte. Is dat de kracht van een kleine gemeente als het gaat over de ondersteuning van haar inwoners? Volgens gemeente Heeze-Leende wel. Met ruim 16.000 inwoners is Heeze-Leende de kleinste gemeente die deelneemt in het Koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning. Wij spraken erover met een dorpsondersteuner, sociaal makelaar en een beleidsmedewerker sociaal domein.

Lees meer »

Vervoer
Heeze-Leende

Vervoer nodig? Maak gebruik van ANWB AutoMaatje!

Bij ANWB AutoMaatje vervoeren plaatsgenoten met hun eigen auto minder mobiele mensen die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen, of lastig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ritje naar de kapper, de huisarts, het ziekenhuis, maar óók naar een vriend of vriendin om eens bij te kletsen. Dit tegen een onkostenvergoeding van €0,35 ct. per kilometer.

Zo werkt het
Neem minstens twee werkdagen van tevoren contact op met het planbureau van ANWB AutoMaatje Heeze-Leende. De planners zoeken dan een vrijwilliger uit de groep chauffeurs die, op het door jou gewenste tijdstip, kan rijden. Na afloop reken je de gereden kilometers af met de vrijwilliger, het liefst contant. Mail je verzoek naar automaatjeheezeleende@cordaadwelzijn.nl of neem telefonisch contact op via  06 57 38 43 07. Ze zijn bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 10:00 – 12:00 uur.


Voorkomen levert de meeste winst op. Bouwstenen voor preventie van eenzaamheid

Eenzaamheid kan leiden tot verschillende ernstige gezondheidsproblemen. Voorkomen dat mensen vereenzamen, en tijdig signaleren, is belangrijk. Hoe kunnen professionals, vrijwilligers en inwoners elkaar daarbij helpen? In de publicatie ‘Preventie van eenzaamheid. Bouwstenen voor beleid’ heeft Movisie op een rij gezet wat er bekend is over de preventie van eenzaamheid en welke veelbelovende manieren er zijn om aan preventie van eenzaamheid te werken. Een gesprek met de auteurs, Jan Willem van de Maat en Renske van der Zwet.

Lees meer »

Altzheimer Telefoon

De Alzheimer Telefoon biedt zeven dagen per week een luisterend oor en advies bij omgaan met dementie. De Alzheimer Telefoon is bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 - 5088, 7 dagen per week van 9:00 tot 23:00 uur.

De Alzheimer Telefoon is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor of advies bij dementie. Ook kunt u dit telefoonnummer bellen als u uw verhaal over dementie wilt delen.

Vrijwilligers

De vrijwilligers die de telefoon beantwoorden zijn zelf ervaringsdeskundigen of deskundigen met een gerelateerde professionele achtergrond. Als geen ander kennen zij de last en raadselen van het omgaan met dementie.


© 2018 Stichting SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel