Hartelijk welkom op onze website

Op deze website vindt u informatie van en over Stichting SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel en de diverse activiteiten.
Verslag verkiezingsdebat op vrijdag 4 maart 2022 in Het Perron te Heeze

Aanwezig: een of meerdere partijleden van de 8 partijen: CDA, PvdA, VVD, D66,GroenLinks,Algemeen Belang Heeze-Leende, Partij voor Jong en Oud, Lokaal Heeze-Leende

Belangstellenden: ca 75 , dagvoorzitter: Harry Roumen

Maria Rentmeester, vicevoorzitter Seniorenbelangen Heeze-Leende, opent de bijeenkomst.

 De vertegenwoordigers van de partijen stellen zich voor, waarna de presentatie van hun programma start. Bij de introductie was er aandacht voor: Wat was uw belangrijkste speerpunt voor senioren in de afgelopen 4 jaar en wat heeft u hierin bereikt. Wat zijn de 2 belangrijkste punten voor de komende 4 jaar.

Onderwerpen die aan bod gekomen zijn( algemene samenvatting):

 • In de afgelopen 4 jaar zijn o.a. de huiskamers gefaciliteerd in de dorpskernen evenals sociaal makelaar/dorpsondersteuner, ondersteunen van het vrijwilligerswerk met o.a. mantelzorgers,
 • aandacht voor verkeersveiligheid a. minder autoverkeer in de kern(en)

Aandachtsgebieden voor de komende jaren (algemene samenvatting):

 • Partijen meer samenwerken in de raad, uitgangspunten liggen dicht bij elkaar, actievere inzet en daadkracht t.a.v. uitvoering.
 • Verkeersveiligheid blijft een belangrijk aandachtsgebied. Inwoners meer informeren en verenigingen erbij betrekken.
 • Cultuurhistorie koesteren.
 • Positief ondersteunen van bouwaanvragen o.a. voor mantelzorgwoningen of “hofjes”woningen door afwegingskader aan te passen,
 • duurzaamheid woningen aandacht geven door o.a. het stimuleren van de aanleg van zonnepanelen,

Na de pauze is er ruimte voor vragen uit de zaal en beantwoording van de partijen :

 • Mantelzorgers meer waarderen ook in de vorm van een (hogere) geldelijke beloning,
 • Aandacht voor woningbouw en actief grondbeleid is belangrijk gezien de huidige vraag naar woningen voor senioren. De gemeente bezit geen panden aan de Nieuwendijk, projectontwikkelaar heeft wel plannen voor deze panden.
 • WMO verzoeken worden soms telefonisch afgewerkt , men krijgt de “indruk” dat aanvragen hiermee worden afgewimpeld. Uit de zaal komt het advies om ondersteuning bij de aanvraag te zoeken bij o.a. ouderenondersteuners van ouderenverenigingen.
 • De borden om vrachtwagens uit de kern te weren moeten groter worden/zijn om het gewenste effect te krijgen.
 • De gemeente gaat Oekraïners opnemen en de particulieren initiatieven bij elkaar brengen. Het aantal vluchtelingen is nog onbekend.
 • Meer aandacht voor handhaving gebruik vuurwerk rond oudjaar.

Op het einde van deze bijeenkomst benadrukken alle partijen om te gaan stemmen. Laat je stem niet verloren gaan!

Maria Rentmeester  bedankt alle partijen voor hun bijdrage aan dit debat. Zij hoopt dat het ten goede komt aan de gemeente Heeze-Leende. De dagvoorzitter wordt eveneens bedankt  voor zijn bijdrage om het debat goed te laten verlopen.


Vaccinatiebewijs zonder smartphone?

Met de CoronaCheck-app op een smartphone kan men aantonen dat men 2 keer gevaccineerd is. Niet iedereen beschikt over zo’n telefoon.
In dat geval kun je een papieren bewijs (met QR code) aanvragen via de coronacheck-app helpdesk.
Bel 0800-1421 (gratis) vraag het papieren vaccinatiebewijs aan.

Wie zijn BSN (Burger Service Nummer) en postcode doorgeeft, krijgt het bewijs binnen een aantal dagen thuisgestuurd.


Bron: Movisie - interview 21 december 2020


Vervoer
Heeze-Leende

Je wilt ergens heen maar hebt geen auto of je kunt niet autorijden. Misschien naar de kapper, op familiebezoek. Of je hebt een afspraak in het ziekenhuis of de fysiotherapeut. Geen probleem! AutoMaatje brengt je verder.

Met ANWB AutoMaatje koppelen we vrijwilligers die graag rijden aan buurtgenoten die vervoer zoeken. Je betaalt een kleine onkostenvergoeding per kilometer. ANWB AutoMaatje is verder helemaal gratis.

Zo werkt het:

Neem minstens twee werkdagen van tevoren contact op met het planbureau van ANWB AutoMaatje Heeze-Leende. De planners zoeken dan een vrijwilliger uit de groep chauffeurs die, op het door jou gewenste tijdstip, kan rijden. Ook maken ze een schatting van de kosten. Deze zijn € 0,30 per kilometer plus misschien parkeerkosten. Na afloop reken je de gereden kilometers af met de vrijwilliger, het liefst contant.

Ritje nodig?

Mail je verzoek naar automaatjeheezeleende@cordaadwelzijn.nl
Of bel met telefoonnummer 06 57 38 43 07. We zijn bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 10:00 – 12:00 uur.


Praatje met een Maatje van Cordaadje

Een luisterend oor voor iedereen

In deze tijd van het coronavirus staan heel veel mensen op om elkaar te helpen. En daar mogen we met zijn allen enorm trots op zijn! 

Vanuit onze maatschappelijke rol als welzijnsinstelling willen wij ook een steentje bijdragen.
Vanaf maandag 30 maart start Cordaad Welzijn voor iedereen uit Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende met ‘Praatje met een Maatje van Cordaadje’.

Via telefoonnummer 040-2071540 kun je in contact komen met een vrijwilliger van Cordaad Welzijn die een luisterend oor biedt en met je meedenkt.  Bellen kan van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 12:00 uur.

Ben jij of ken jij mogelijk iemand die hier gebruik van wil maken dan attendeer hem/ haar hier dan gerust op.