Wonen

 

Woonvoorzieningen

De gemeente kan u helpen als u niet meer normaal uw woning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u hulp krijgen om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

 

Hoe werkt het?

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw problemen kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene voorziening of voorliggende oplossing. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven. De gemeente kan u bijvoorbeeld het volgende bieden:

  • aanpassingen in uw woning, bijvoorbeeld het plaatsen van een traplift
  • een geldbedrag, zodat u zelf een woningaanpassing kunt betalen
  • een hulpmiddel voor uw woning, bijvoorbeeld een tillift

De gemeente vraagt van u een bijdrage in de kosten. Het CAK bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.

 

Wat moet ik doen?

  • U neemt contact op met het Sociaal Team van de gemeente.
  • U maakt melding van uw probleem en geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.
  • U voert een gesprek met een lid van het Sociaal Team over uw situatie.
  • Er wordt samen gekeken naar een passende oplossing voor uw probleem.

Het Sociaal Team is iedere werkdag telefonisch te bereiken van 09.00 tot 12:30 uur via het algemene telefoonnummer van gemeente Heeze-Leende: 040 224 1400.

 

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht.

 

Aanvullende info

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015 ) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

 

Afspraak maken

Wanneer u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek op het gemeentehuis met een medewerker van het Sociaal Team kunt u digitaal een afspraak maken.

 

Blijverslening

Wilt u langer zelfstandig blijven wonen? En moet u daarvoor uw huis aanpassen? Dan kunt u misschien geld lenen via de Blijverslening.

 

Wat is de Blijverslening?

Met de Blijverslening kunt u tegen gunstige voorwaarden een lening afsluiten voor  aanpassingen in uw woning, zodat u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond, of aan het verwijderen van drempels. Met de Blijverslening kunt u er voor zorgen dat uw huis klaar is voor de toekomst.

 

Voor wie?

De Blijverslening is beschikbaar voor mensen met een eigen woning.

 

Hoe werkt het?

Als u in aanmerking wilt komen voor een Blijverslening, vult u als eerste stap een toetsingsformulier van de gemeente in. Dit kan digitaal via de gemeentelijke website, of u kunt telefonisch contact opnemen met ons Klantcontactcentrum, tel. 040-2241400.

Als blijkt dat u aan de gemeentelijke eisen voldoet, wordt uw aanvraag verder geregeld via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

 

Meer informatie

Meer informatie over de Blijverslening kunt u vinden op de gemeentelijke website www.heeze-leende.nl/Blijverslening en op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting: www.svn.nl.