Gezondheid

 

 

Medicijn gebruik

Meer informatie hierover vindt op de website van de GGD

 

Voeding:
het is belangrijk om afwisselend en matig te eten, om met regelmaat, langzaam en met aandacht te eten.
Veel groente en fruit, zuinig met vet. Lees etiketten op voedingsmiddelen en let op verborgen vetten in bijvoorbeeld koekjes en zoutjes.
Voorzichtig zijn met frisdranken waar weinig of geen suikers in zitten.
Daaraan zijn vaak zoetstoffen toegevoegd. Bovendien zorgt deze frisdrank minder voor een verzadigd gevoel zodat u vlugger weer naar hapjes zult grijpen. Van dergelijke frisdrank zou u maximaal 2 glazen per dag mogen drinken. Zie de GGD website over eten en bewegen: GGD eten en bewegen

Lees meer over alcoholgebruik: GGD info over alcohol

 

Bij welke organisaties kunt u terecht voor informatie, ondersteuning en regelingen
 

Centraal Indicatie Orgaan CIZ: Besluit over de mate van zorg die nodig is en geeft daarvoor een indicatie af. http://www.ciz.nl/

Maatschappelijk werk, http://www.lumensindebuurt.nl/zij bieden ondersteuning bij:

  • verwerken van verlies
  • vragen aangaande de zin van het leven
  • onzekerheid
  • eenzaamheid
  • leren leven met een ziekte

 

Mantelzorg: voor achtergrondinformatie kunt u terecht op de website van Cordaad Welzijn

Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van zorg aan iemand anders om de mantelzorger even vrijaf te geven. U kunt daarvoor terecht bij de dagopvang en logeeropvang in Marishof, Leenderhof en het Nicasiushuis.
 

MEE: MEE is een organisatie die u kan helpen met uw vragen als u de weg kwijt bent in het woud van regelingen en instanties. MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en instanties. Iedereen met een handicap, beperking of chronische ziekte kan er terecht. Het is gevestigd in Eindhoven, tel. 040-214 0404 Website

Persoonsgebonden budget (PGB): Als u van de gemeente een PGB toegekend heeft gekregen, dan schakelt u met deze financiële regeling de zorg en hulp in die u nodig heeft. U ontvangt hiervoor een vooraf vastgesteld bedrag op basis van uw behoefte aan zorg. U bent dus vrij in de keuze wie u verzorgt of verpleegt. Ook bepaalt u zelf wanneer deze ondersteuning wordt geboden. meer info op hun website

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning: gemeente

Zorgaanbieder:
Zuidzorg: http://www.zuidzorg.nl

Zorg langdurig: Uitgebreide informatie over Wet Langdurige Zorg (WLZ)  vndt u op de website van het CAK

Zorgverzekering: Sinds 1 januari 2006 heeft Nederland een nieuw verzekeringsstelsel voor ziektekosten. Niemand is meer particulier verzekerd of bij het ziekenfonds. Alle inwoners van Nederland zijn verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Verzekeraars zijn op hun beurt verplicht om iedereen die zich voor de basisverzekering aanmeldt, te accepteren. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie. De zorgverzekering wordt door zorgverzekeraars vaak 'basisverzekering' genoemd. De overheid stelt het verzekerde pakket van de basisverzekering vast. De dekking komt grotendeels overeen met het vroegere ziekenfondspakket. Voor behandelingen die buiten de zorgverzekering vallen, kunnen mensen zich aanvullend verzekeren. Dat is niet verplicht. 

De gemeente
Meer informatie op de site van de gemeente:

Hulpmiddelen gehandicapten en ouderen: meer informatie op de site van de gemeente

Gehandicaptenparkeerplaats: meer informatie op de site van de gemeente

Minimabijdrage: meer informatie op de site van de gemeente.

Bijzondere bijstand: meer informatie op de site van de gemeente

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning