Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 

Wat is de Wmo?

De Wmo is een wet die gemeenten verantwoordelijk maakt voor maatschappelijke ondersteuning. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • sociaal cultureel werk, zoals buurthuizen en subsidies aan verenigingen
    maatschappelijke opvang
  • ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
  • hulp aan mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven, zoals een aanpassing aan een woning, een rolstoel, of hulp in de huishouding.

Wat is het doel van de Wmo Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is: 'meedoen'.
Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom gaan gemeenten zorgen voor voorzieningen voor iedereen die dat nodig heeft. Soms lukt het mensen niet om mee te doen zonder extra hulp. Gelukkig zijn er veel mensen die vrijwillig hulp bieden. Onze gemeente gaat die mensen ondersteunen. En als er professionele hulp nodig is, kan de gemeente dit regelen.
Hoe bereikt U de gemeente over de WMO? De gemeente heeft een zorgloket ingericht waar speciaal opgeleide ambtenaren U te woord staan.
Het loket treft u aan in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2  in Heeze. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.30 uur.
U kunt ook een afspraak maken, Het sociaal team is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 040-224 1455. 

Gemeentelijke informatie over de Wmo vindt u op de website van de gemeente

Veelgestelde vragen over de Wmo. Ook op de website van Zorgwijzer vindt u meer informatie

Ook op de website regelhulp.nl vindt u bruikbare informatie.

Vrijwillige cliëntondersteuning tijdens keukentafelgesprekken en overzicht ondersteuners

Woont u in Heeze-Leende, heeft u een Wmo-ondersteuningsvraag en is er een afspraak gemaakt voor een keukentafelgesprek? Dan kunt u gebruik maken van één van de vrijwillige cliëntondersteuners. Deze cliëntondersteuners ondersteunen u  tijdens het keukentafelgesprek. Zij letten er vooral op of u (en/of uw mantelzorger) voldoende wordt gehoord tijdens het gesprek en of er voldoende aandacht is voor uw zorgvraag.

U moet zelf aangeven of u gebruik wilt maken van een vrijwillige cliëntondersteuner en u moet zelf contact met hen opnemen.  Bij de uitnodiging voor een keukentafelgesprek ontvangt u hiervoor een lijst met namen en telefoonnummers. Het is tevens mogelijk om via welzijnsorganisatie Cordaad Welzijn een vrijwillige cliëntondersteuner bij het keukentafelgesprek te vragen.

Voor Wmo-ondersteuningsvragen kunt u contact opnemen met het Sociaal Team via telnr. 040-2241455  of  via sociaalteam@heeze-leende.nl.

Wie zijn de vrijwillige cliëntondersteuners en hoe kunt u ze bereiken?

Klik hier voor de lijst met de vrijwillige cliëntondersteuners.